Å minske gapet mellom produsentens vision og kundenes opplevelse.